Kantoorruimtes.net

Vind kantoorruimtes. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Kantoorruimte te koop in Almere

800 m2 kantoor, winkelruimte als beleggingspand in Almere te koop

800 m2 showroom in de verkoop in Almere

TE HUUR /TE KOOP WOONDOME WINKELRUIMTE/SHOWROOM MIDDACHTENLAAN 21 ALMERE-BUITEN Locatie Het winkelcomplex Woondome is gelegen in Almere-Buiten naast het winkelcentrum DoeMere en BuitenMere. Dit gebied vormt het centrum van Almere Buiten en is in omvang het grootste winkelgebied van geheel Almere. Het Woondome heeft een oppervlak van circa 9.053 m² VVO verdeeld over 8 lagen (split level). Het Woondome is goed ontsloten en heeft een eigen parkeerterrein op het dak van het complex met circa 95 gratis parkeerplaatsen. Direct naast het complex ligt een groot openbaar parkeerveld met ruim betaald parkeren. Het complex ligt tussen het treinspoor en DoeMere enerzijds maar ook direct aan een woongebied. Bereikbaarheid De bereikbaarheid van het complex is door de ligging nabij rijkswegen A6 en A27 goed en ook de ligging ten aanzien van openbaar vervoer is uitstekend, mede door de aanwezigheid van Station Almere Buiten op loopafstand. Object Het betreft een vrijstaand complex welke als meubelwinkel is ontworpen met een uitgebreide parkeervoorziening op het dak met de volgende indeling: Souterrain Showroom: circa 800 m² Souterrain Magazijn: circa 212 m² Begane grond Showroom: circa 1.492 m² 1e verdieping Showroom: circa 1.046 m² 2e verdieping Showroom: circa 992 m² 3e verdieping Showroom: circa 1.158 m² 4e verdieping Showroom: circa 1.161 m² 5e verdieping Showroom: circa 1.041 m² 6e verdieping Showroom: circa 960 m² 6e verdieping kantoorruimte: circa 460 m² Totaal circa 9.053 m² Bouwaard Betonnen constructie gecombineerd met staal. Het complex is voorzien van een hydrofoorinstallatie, krachtstroom, luchtbehandeling in de vorm van verwarming, koelinstallatie en mechanische ventilatie. Kadastrale gegevens Gemeente Almere, sectie N, nummer 6044, groot 3.070 m². Bestemming De huidige ruimtelijke bestemming voor het pand is zoals die recent is opgevraagd is geclassificeerd als Centrum-2. De voor 'Centrum-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. perifere detailhandel, b. maximaal 1 bedrijf categorie B van bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging ten behoeve van verkoop/reparatie in auto's/motoren; c. cultuur en ontspanning, tot en met categorie B van bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging; d. sport, tot en met categorie B van bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging; e. horeca behorende tot en met maximaal categorie A van bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging met uitzondering van hotels of pensions, met een maximum van vijf vestigingen; f. webwinkel en afhaalpunt; g. opslag, herverpakking of verkoop van consumentenvuurwerk; Als toekomstige eigenaar of gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Parkeren Op het dak is een parkeerdek met ongeveer 95 parkeerplaatsen. Voorzieningen o.a. - personen- en goederenlift; - brandpreventie; - elektrische deuren; - multifunctioneel klimaatsysteem; - sprinklerinstallatie; - inbraakpreventie; - koelcellen; - keuken. Beschikbaar In overleg. Huurprijs Ruimtes kunnen gehuurd worden vanaf 1.000 m² waarbij een huurprijs geldt van € 70,- per m². Servicekosten Nader vast te stellen. Huurprijsindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum. Huurtermijn 5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurbetaling Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit. Zekerheidstelling De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan minimaal 3 maanden huur te vermeerderen met de stook en servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW. Huurcontract De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld. Vraagprijs € 5.950.000,00 K.K. Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat waarbij geldt ‘as is, where is’. Voor nadere informatie en bezichtigingen: Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad 23-01 1314 BN Almere-Stad tel: 036-5330077 e-mail: [email protected] internet: www.vanderlinden.nl